Ing. Jan Víteček - inženýrské služby (JVIS)


sídlo:Hokejová 928/4, 102 00 Praha 10
IČO:41836499
mobil: 604 967 624
e-mail: vitecek@jvis.cz


Podnikám na základě živnostenského listu vydaného OÚ Praha 10 pod j.č. 14178/92/F/VO/IM ze dne 17.12.1992