Měřicí dýzy na elektrárenském kotli po 20 letech provozu

Nestandardní instalace měřidla průtoku

Analýza poruch servopohonu napájecího ventilu