Řešení příčin poruch přímočarého servopohonu napájecího ventilu parního kotle.

Poškození matice a šroubu servopohonu

Poškození matice a šroubu servopohonu

Poškozený šroub a matice servopohonu po krátké době provozu. Spirála na fotografii se vytvořila z materiálu matice.

Zpět