Nestandardní instalace měřidla průtoku

Měřicí clona - topná voda

Měřicí clona - topná voda

Ohyby potrubí v těsné blízkosti před měřicí clonou s bodovými odběry tlaku. Topná voda: 1,6 MPa, 135 °C. Clona: D = 800 mm, d = 552,3 mm, materiál kotouče 15123. (Na foto druhé potrubí odshora, směr průtoku doleva, clona 0,5 m před stěnou.) Požadavek na vstupní rovný úsek 36 × D, skutečnost 0,5 × D. Pomocí hmotnostní bilance technologického uzlu zjištěna chyba měření +6%. Pro obchodní měření doporučeno použít vhodnější typ průtokoměru v příznivějším místě potrubí.

Zpět