Nestandardní instalace měřidla průtoku

Ultrazvukový průtokoměr - spaliny z elektrárenského kotle

Ultrazvukový průtokoměr - spaliny z elektrárenského kotle

Redukce průřezu a ohyby kanálu v těsné blízkosti před ultrazvukovým průtokoměrem umístěným v patě komína. Požadavek na vstupní rovný úsek 3 × D, skutečnost 0,3 × D. Nutná individuální kalibrace. Měřidlo vykazovalo dobrou opakovatelnost výsledků měření, proto bude po kalibraci funkční.

Zpět