Měřicí dýzy na elektrárenském kotli po 20 letech provozu

Měřicí dýza ISA 1932, přehřátá pára

Měřicí dýza ISA 1932, přehřátá pára

Měřicí dýza ISA 1932, D = 173,5 mm, d = 130,5 mm, přehřátá pára 13,5 MPa, 540 °C, materiál 15 123, expozice 154 000 hodin, na funkčním povrchu nesouvislá vrstva magnetitu o tloušťce až 0,22 mm.

Zpět